sulwhasoo

คุณต้องการออกจากระบบใช่หรือไม่

Sulwhasoo Post

 • 설화수 에센셜 컴포트 라인 01 설화수 에센셜 컴포트 라인 01

  ESSENTIAL
  COMFORT
  LINE

  กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มอบ
  ความสบายพร้อมเติมน้ำให้ผิว
  อิ่มฟู สู่ผลลัพธ์ความชุ่มชื้นแ
  ละช่วยปลอบประโลมผิว พร้อม
  เก็บกักความชุ่มชื้นให้ผิวเนียนนุ่ม น่าสัมผัส

 • 설화수 에센셜 컴포트 라인 02 설화수 에센셜 컴포트 라인 02

  ESSENTIAL
  COMFORT
  LINE

  กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มอบ
  ความสบายพร้อมเติมน้ำให้ผิว
  อิ่มฟู สู่ผลลัพธ์ความชุ่มชื้นแ
  ละช่วยปลอบประโลมผิว พร้อม
  เก็บกักความชุ่มชื้นให้ผิวเนียนนุ่ม น่าสัมผัส

 • 설화수 에센셜 컴포트 라인 03 설화수 에센셜 컴포트 라인 03

  ESSENTIAL
  COMFORT
  LINE

  กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มอบ
  ความสบายพร้อมเติมน้ำให้ผิว
  อิ่มฟู สู่ผลลัพธ์ความชุ่มชื้นแ
  ละช่วยปลอบประโลมผิว พร้อม
  เก็บกักความชุ่มชื้นให้ผิวเนียนนุ่ม น่าสัมผัส

 • 설화수 에센셜 컴포트 라인 04 설화수 에센셜 컴포트 라인 04

  ESSENTIAL
  COMFORT
  LINE

  กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มอบ
  ความสบายพร้อมเติมน้ำให้ผิว
  อิ่มฟู สู่ผลลัพธ์ความชุ่มชื้นแ
  ละช่วยปลอบประโลมผิว พร้อม
  เก็บกักความชุ่มชื้นให้ผิวเนียนนุ่ม น่าสัมผัส

 • 설화수 에센셜 컴포트 라인 05 설화수 에센셜 컴포트 라인 05

  ESSENTIAL
  COMFORT
  LINE

  กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มอบ
  ความสบายพร้อมเติมน้ำให้ผิว
  อิ่มฟู สู่ผลลัพธ์ความชุ่มชื้นแ
  ละช่วยปลอบประโลมผิว พร้อม
  เก็บกักความชุ่มชื้นให้ผิวเนียนนุ่ม น่าสัมผัส

ESSENTIAL COMFORT

BALANCING
WATER

Essential Comfort Balancing Water

 • #SulwhasooNo.1Toner
 • #SuppleSilkyCalm

โทนเนอร์บำรุงผิวที่มอบความสบายพร้อ
มเติมน้ำให้ผิวอิ่มฟู สู่ผลลัพธ์ความชุ่ม
ชื้นและช่วยปลอบประโลมผิว ด้วยการเ
ก็บกักความชุ่มชื้นให้ผิวเนียนนุ่ม น่า
สัมผัส

รายละเอียดเพิ่มเติม

ESSENTIAL COMFORT

BALANCING
EMULSION

Essential Comfort
Balancing Emulsion

 • #SulwhasooNo.1Lotion
 • #MoisturizingCalming

อิมัลชั่นบำรุงผิวที่มอบความสบายพร้อ
มเติมน้ำให้ผิวอิ่มฟู สู่ผลลัพธ์ความชุ่ม
ชื้นและช่วยปลอบประโลมผิว ด้วยการเก็บ
กักความชุ่มชื้นให้ผิวเนียนนุ่ม น่า
สัมผัส

รายละเอียดเพิ่มเติม

ESSENTIAL COMFORT

FIRMING
CREAM

Essential Comfort
Firming Cream

 • #SmoothFirmLookinSkin
 • #MoistureFirmingCream

ครีมที่มอบความชุ่มชื้นแล
ะแน่นกระชับให้ผิวที่แพ้ง่าย
พร้อมเสริมความแข็งแรงให้ผิวยืดหยุ่น
แลดูเรียบเนียน แน่นกระชับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ESSENTIAL COMFORT

MOISTURIZING
CREAM

Essential Comfort
Moisturizing Cream

 • #RefreshingHydrate
 • #MoisturizingCalmingCream

ครีมที่ช่วยปลอบประโลมพร้อมมอบ
ความชุ่มชื้นสู่ผิวได้อย่างล้ำลึก ด้วย
เนื้อสัมผัสแบบเจลที่สดชื่น มอบคว
ามสบายให้ผิวตลอดทั้งวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลง

  เราลดปริมาณแก้วในบรรจุภัณฑ์ลง 10% เมื่อเทียบกับ
  ผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้ของเราเพื่ออนุรักษ์แหล่ง
  ทรัพยากรธรรมชาติ *ใช้กับบรรจุภัณฑ์ Essential Comfort Balancing Water EX และ Essential Comfort Balancing Emulsion EX เท่านั้น

 • รีไซเคิลได้ง่าย

  เรากําลังทําให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องง่ายขึ้น
  โดยพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ก่อนหน้า
  จะถูกนำออกเพื่อง่ายต่อการการรีไซเคิล

  รีไซเคิลได้ง่าย

  เรากําลังทําให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องง่ายขึ้น
  โดยพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ก่อนหน้า
  จะถูกนำออกเพื่อง่ายต่อการการรีไซเคิล

 • บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

  เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องป่าของเราโดยใช้กระดาษที่
  ผลิตอย่างยั่งยืนและได้รับการรับรอง Forest
  Stewardship Council (FSC) สำหรับ กล่องบรรจุภัณฑ์ของเรา

ได้รับการรับรองเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน:
Essential Comfort Balancing Water,
Essential Comfort Balancing Emulsion

Essential Comfort Balancing Water
โซลวาซูได้รับการรับรองการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก British Carbon Trust โดยภาพรวม
ระหว่างกระบวนการแปรรูป, การผลิต และกระจายของเสีย ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา
จากส่วนผสมและบรรจุภัณฑ์ ของ Sulwhasoo Essential Comfort Balancing
Water ลดลง 16.8% หรือ 992 กิโลกรัม** ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดูด
ซึมด้วยต้นสน 30 ปี จำนวน 150 ต้น

*อ้างอิงจาการแปลง มล. ระหว่าง Essential Balancing Water(125ml) สูตรเดิม
และ Essential Comfort Balancing Water(150ml) สูตรใหม่
**อ้างอิงจาการยอดขาย 727,382 ขวดในปี 2019 ในตลาดเกาหลี

Essential Comfort Balancing Emulsion
โซลวาซูได้รับการรับรองการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก British Carbon Trust โดยภาพรวม
ระหว่างกระบวนการแปรรูป, การผลิต และกระจายของเสีย ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา
จากส่วนผสมและบรรจุภัณฑ์ ของ Sulwhasoo Essential Comfort Balancing
Emulsion ลดลง 8.9% หรือ 30,906 กิโลกรัม** ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ถูกดูดซึมด้วยต้นสน 30 ปี จำนวน 5,289 ต้น

*อ้างอิงจาการแปลง มล. ระหว่าง Essential Balancing Emulsion (125ml) สูตร
เดิม และ Essential Comfort Balancing Emulsion (125ml) สูตรใหม่ **อ้างอิงจาการยอดขาย 523,878 ขวดในปี 2019 ในตลาดเกาหลี