ก้าวแห่งแสงสว่างอันสง่างาม

ก้าวแห่งแสงสว่างอันสง่างาม

ด้วยลักษณะภูมิประเทศของเกาหลีที่เต็มไปด้วยภูเขามีพื้นทื่ราบที่จำกัดและสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวน ผู้คนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมจึงได้พัฒนาเสื้อผ้าและรองเท้าให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทของรองเท้าที่แตกต่างตามเพศและสถานะทางสังคมอันถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชนชั้นอีกด้วย ตามที่มีการบันทึกไว้ในวรรณคดีจีน <วีจีดงอีจอน>, “มาฮานสวมรองเท้าหนัง” คุณสามารถตั้งสมมุติฐานว่าชนชั้นปกครองเริ่มมีการสวมรองเท้าหนังก่อนศาสนาคริสต์ ซึ่งรองเท้าที่ปักด้วยผ้าไหมชั้นดีได้รับความนิยมในช่วงอาณาจักรชิลลา และมีข้อจำกัดในการสวมใส่ตามสถานะทางสังคมและเพศ โดยผู้ชายได้รับอนุญาตให้สวมฮวา และผู้หญิงสวมฮเยเท่านั้น รองเท้าแบบดั้งเดิมถูกจัดประเภทด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไป โดยลักษณะรูปลักษณ์ที่ถูกจำแนกในฮวาคือคอรองเท้าที่ยาว ส่วนฮเยนั้นจะไม่มีคอรองเท้า ซึ่งรองเท้าที่ได้รับความนิยมจากผู้ชายมากที่สุดในประเภทของฮวาคือ ‘มกฮวา’ ในทางกลับกันประเภทของฮเยที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ ‘แทซาฮเย’ และ ‘ทังฮเย’ โดยมีลักษณะเฉพาะตัวจากการรูปแบบตกแต่งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง : แทซาฮเยมีรูปแบบที่สมมาตรของประตูแทซา ขณะที่ทังฮเยมีรูปแบบของเถาวัลย์ ซึ่งรองเท้าประเภททังฮเยจะสวมโดยสตรีชั้นสูงในสมัยราชวงศ์โชซอนผลิตด้วยหนังสัตว์และผ้าไหมแล้วหุ้มด้วยผ้าไหมอีกชั้น ส้นจะเตี้ยส่วนหัวรองเท้าแหลมม้วนขึ้น ซับผิวด้านในด้วยเบาะเพื่อให้พื้นนุ่ม รองเท้าหุ้มด้วยผ้าไหมชั้นหนาสีสันสดใสที่มีความประณีตบ่งบอกถึงความงดงามอันสง่า Flat Apartments เสนอการออกแบบรองเท้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรองเท้าดั้งเดิม และผลิตซ้ำด้วยความเชื่อที่ทันสมัย