ท้องฟ้า สายลม ดวงดาว และบทกวี

"จวบจนนาทีสุดท้าย เพื่อไม่ให้ทนต่อความละอายเมื่อมองบนสวรรค์ จิตใจนั้นทรมานเพียงเมื่อเห็นใบไหม้ที่แห้งเหี่ยว ในจิตวิญาณแห่งดวงดาว ฉันยินดีกับชีวิตที่จวนจะสูญสิ้น จึงยอมเดินตามเส้นทางที่ถูกกำหนด เพื่อให้สายลมพัดพาดวงดาวไปตามทางที่ควรจะเป็น" (คำกล่าวบทกวีจาก Dongju Yoon)

Dongju Yoon เป็นนักกวีหนุ่มที่โศกเศร้าจากการถูกคุกคามโดยชาวญี่ปุ่น บทกวีของเขาที่เป็นที่โปรดปรานคือ 'Night of Counting Stars' (ค่ำคืนแห่งการนับดวงดาว) และ 'Self Portrait' (ภาพวาดของตัวเอง) ซึ่งถูกเขียนขึ้นในขณะที่เขากำลังศึกษาอยู่ที่ Yonhee Christian College และอาศัยอยู่กับ Byungwook Jung ที่บ้านของนักประพันธ์ Song Kim ในย่าน Nusang-dong Jongno-gu เพื่อให้สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณบทกวี Yoon มักเดินขั้นเขาไปที่ ภูเขา Inwang

ในเดือนมิถุนายนปี 2012 โรงสูบน้ำและที่เก็บน้ำ Cheongun ด้านใต้ของภูเขา Inwang ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์วรรณกรรม Yoon Dongju ซึ่งในอดีต Cheongun เคยเป็นที่สูบน้ำสำหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในที่ราบสูงแถบ Cheongun-dong เมื่อระบบการประปาได้ถูกพัฒนาขึ้น จึงไม่มีความจำเป็นสำหรับโรงสูบน้ำ โรงสูบน้ำ Cheongun จึงถูกปิดลงในปี 2008 สำนักงาน Jongno-gu ในโซลดัดแปลงให้สถานที่นี้กลายเป็นบ่อน้ำแบบเปิด ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ 2 และ บ่อน้ำแบบปิด ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ 3 เพื่อเป็นการระลึกถึงนักกวี Dongju Yoon ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นแหล่งสายน้ำที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของบทกวีของ Dongju Yoon

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรม Yoon Dongju ได้รับรางวัล Award for Public Architecture ในปี 2013 และ Seoul Architectural Awards ในปี 2014 จากท่านรัฐมนตรี ให้เป็นแบบอย่างในการบำรุงรักษาสถานที่ชุมชน พิพิธภัณฑ์วรรณกรรม Yoon Dongju ประกอบไปด้วยห้องโถงจัดนิทรรศการ 3 ห้องและบริเวณรับรอง ห้องโถงแรกเรียกอีกชื่อว่า ห้องของนักกวี คือสัญญลักษณ์ของจิตใจอันบริสุทธิ์ของนักกวี และเป็นห้องที่สามารถสื่อถึงตัวตนของ Dongju Yoon มีการจัดแสดงรูปภาพ 9 รูปพร้อมบทกวีที่ Yoon ได้เขียนไว้ตั้งแต่สมัยประถม อีกทั้งยังมีการแสดงต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือของบทกวีที่โด่งดังเช่น 'Sky, Wind, Stars, and Poetry' (ท้องฟ้า สายลม ดวงดาว และบทกวี) 'An Easily Written Poem' (บทกลอนที่เขียนอย่างง่ายดาย) 'Self Portrait' (ภาพวาดของตัวเอง) 'Prelude' (โหมโรง) นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการจัดแสดงบ่อน้ำจากสถานที่ที่ Yoon เคยพำนัก บ่อน้ำแบบเปิดในห้องจัดแสดงนิทรรศการ 2 ได้แรงบันดาลใจมาจากบ่อน้ำที่ถูกกล่าวถึงในบทกวี 'ภาพวาดของตัวเอง' คราบน้ำบนพนังและเพดานแบบเปิดเป็นทัศนียภาพที่แปลกตา แต่สามารถทำให้รู้สึกถึงการผ่านไปของเวลาและความทรงจำ บ่อน้ำแบบปิดในห้องจัดแสดงนิทรรศการ 3 ได้รักษาบ่อน้ำไว้ในสภาพเดิมให้เป็นบริเวณที่เงียบสงบ ในพิพิธภัณฑ์ยังมีการฉายวิดิโอชีวประวัติของ Yoon Dongju คราบน้ำบนพนัง กลิ่นไอความชื้น และเก้าอี้ตัวเล็ก เหมือนจะเชื้อเชิญให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้เข้าถึงวาระสิ้นหวังของนักกวีหนุ่ม