เทศกาลวันหยุดที่เต็มไปด้วยความสุขของการเก็บเกี่ยว

ประเพณีเฉลิมฉลองฤดูเก็บเกี่ยวเป็นประเพณีดั้งเดิมที่มีมาอย่างยาวนาน แต่ช่วงเวลาการเฉลิมฉลองนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ในพื้นที่ Hangawi ของเกาหลีและ Zhong Qiu Jie ของจีน การเฉลิมฉลองจะจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม ตามปฏิทินจันทรคติ ในขณะที่วัน Obon ในประเทศญี่ปุ่นจะเฉลิมฉลองในวันที่ 15 สิงหาคมตามปฏิทินสุริยคติ วันขอบคุณพระเจ้าในประเทศสหรัฐคือวันพฤหัสบดีที่สี่ของ เดือนพฤศจิกายนและวันฉลองนักบุญของฝรั่งเศสคือวันที่ 1 พฤศจิกายน วันเซนต์ดิมิทรีของรัสเซียคือวันเสาร์สุดท้ายก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน เทศกาลทั้งหมดเหล่านี้ รวบรวมคนเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลการเก็บเกี่ยว ขอบคุณธรรมชาติ และเป็นโอกาสให้ครอบครัวได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อใช้เวลากับคนที่รักในประเทศเกาหลีเราจะไปเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ ให้กำลังใจผู้สูงวัย และตอบแทนบุญคุณบรรพบุรุษ เทศกาล Hangawl มีความพิเศษเพราะเป็นฤดูของธัญพืชและผลไม้สด คนโบราณจึงนิยมนำข้าวมาทำ Sindoju และ Songpyeon เพื่อเป็นการขอบคุณบรรพบุรุษสำหรับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้ว ในช่วงเทศกาล Hangwal ยังมีพิธีไหว้หลุมศพ ซึ่งหากลูกหลานบกพร่องในหน้าที่ จะถูกวิพากวิจารณ์อย่างเลี่ยงไม่ได้ ในประเทศจีน พิธีกรรมจะจัดขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงในคืน Zhong Qiu Jie โดยจะมีการจุดเทียนหอมบนโต๊ะพร้อมจัดวางอาหารและธัญพืชหลากหลายชนิด และที่ขาดไม่ได้ คือขนมไหว้พระจันทร์ที่รูปร่างทรงกลมคล้ายพระจันทร์เต็มดวง ในคืน Zhong Qiu โต๊ะอาหารจะถูกจัดวางใต้แสงจันทร์ และการตัดแบ่งขนมไหว้พระจันทร์สื่อถึงการรวมเป็นหนึ่งและความสามัคคีในครอบครัว นอกจากการแบ่งขนมไหว้พระจันทร์กันในครอบครัวแล้ว คนจีนยังนิยมใส่ข้อความสิริมงคลในขนมไหว้พระจันทร์อีกด้วย

ในประเทศญี่ปุ่น Obon เป็นวันทำความเคารพวิญญาณของบรรพบุรุษเพื่ออธิษฐานให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ในวันนี้คนตั้ง Mukaebi (ไฟอวยพร) ให้การต้อนรับ วิญญาณของบรรพบุรุษและ Okuribi (ไฟอำลา) มีเทศกาลระดับใหญ่จำนวนมากที่รวมตัวคนทั้งชุมชนมาเฉลิมฉลองร่วมกัน Bongdori คือการเต้นที่มาจากความเชื่อที่ว่า ผู้ตายที่ถูกส่งกลับมาจากนรกเต้นด้วยความสุข Obon คล้ายกับ Zhong Qiu Jie เพราะเป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองใต้พระจันทร์เต็มดวงและ Hangawi คล้ายกับ Obon ในด้านการทำความเคารพบรรพบุรุษ อย่างไรก็ตาม Hangawi มีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่า Turtle Game (เกมส์เต่า) โดยเป็นการนำใบข้าวฟ่างมาทอเป็นรูปกระดองเต่า วางไว้บนหลัง และเดินไปรอบๆหมู่บ้านเพื่อเก็บเกี่ยวธัญพืชและนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ เพราะเรียกได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองของทั้งชุทชน เราจึงให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่เพื่อนบ้านในชุมชน