การเดินทางของวัฒนธรรมและศิลปะไปยังสถานีเก่า

หลังจากประสบความสำเร็จจากงาน ASYAAF ในปี 2015 สถานีวัฒนธรรมแห่งกรุงโซล 284 (Cultural Station Seoul 284) ได้ปิดตัวลงชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิทรรศการ Anniversary of the Liberation of Korea ครั้งที่ 70 จึงแลดูเงียบเหงาเพราะไม่มีการจัดงานใดๆ แต่กลับทำให้สามารถเห็นถึงพื้นที่โดยรวมอย่างแท้จริง เมื่อก้าวเข้าสู่ สถานีวัฒนธรรมแห่งกรุงโซล 284 เสาหินขนาดใหญ่เปิดทางเข้าสู่ห้องโถงหลัก กระจกเงาและเพดานสไตล์เกาหลีและนาฬิกาบนพนังเด่นเป็นสัญลักษณ์ประจำ Seoul Station ซึ่งในอดีต มีรถไฟเข้าออกตามเวลามากมาย พื้นที่ที่เคยเป็นเวทีหลักของประวัติศาสตร์เกาหลีและช่องทางคมนาคมและปฏิสัมพันธ์ได้กลายมาเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมและศิลปะ ซึ่งต้อนรับผู้มาเยือนด้วยการประสานระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สถานีวัฒนธรรมแห่งกรุงโซล 284 ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อสถานีโซลได้ถูกเปลี่ยนเป็นรถไฟความเร็วสูง KTX Express Rail ในปี 2004 การปรับปรุงได้ใช้การอิงจากสภาพเดิมที่สร้างเสร็จเมื่อตอนปี 1925 และได้พยายามรวบรวมความทรงจำกว่า 80 ปีของสถานีโซล การปรับปรุงสถานีโซลเสร็จสิ้นในสองปี และ สิงหาคม 2011 คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและศูนย์รวมของวัฒนธรรมที่ซับซ้อน โดยคงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของตัวอาคาร

ชื่ออย่างเป็นทางการของตัวตึก สถานีวัฒนธรรมแห่งกรุงโซล 284 ได้ถูกเปลี่ยนจาก สถานีวัฒนธรรม 284 โดยผู้ชนะการประกวดครั้งนั้นได้เพิ่มสัญลักษณ์ของโซลและตัวเลขประจำสถานีเพื่อเป็นการรำลึกถึงอดีต สถานีวัฒนธรรมแห่งกรุงโซล 284 มีทั้งหมด 3 ชั้น โดยรูปแบบของสถานีรถไฟยังถูกคงไว้ แต่เพิ่มพื้นที่กั้นเพื่อให้สามารถจัดหลากหลายกิจกรรมได้ในเวลาเดียวกัน เช่นการจัดนิทรรศการ การจัดแสดงโชว์ การจัดประชุมและงานวิจัย

ชั้นหนึ่งประกอบไปด้วยห้องโถงกลาง ห้องจำหน่ายตั๋ว ชานชาลา พื้นที่ต้อนรับแขก VIP และสถานที่ทำการของพนักงาน ห้องโถงกลางประกอบไปด้วยเสาหินและโดม 12 เสาและเป็นทางเข้าหลักไปสู่จุดกลางของ สถานีวัฒนธรรมแห่งกรุงโซล 284 ชานชาลาได้ถูกนำมาปรับใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและการแสดง ชั้น 2 คือโถงจัดนิทรรศการขนาดใหญ่ ห้องสัมมนา และห้องประชุม พื้นที่จัดนิทรรศการที่ถูกปรับปรุงเคยถูกใช้เป็นร้านทำผมในอดีต และเป็นพื้นที่แรกที่ได้รับการปรับปรุง คุณสามารถเยี่ยมชมอุปกรณ์และทรัพยากรทางวัฒนธรรมเมื่อครั้งที่สถานีโซลกำลังบูรณะ สถานีวัฒนธรรมแห่งกรุงโซล 284 ได้จัดเก็บคุณค่าของสถาปัตยกรรมของตัวตึกพร้อมทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรมของผู้คนและศิลปะ สถานีวัฒนธรรมแห่งกรุงโซล 284ถือได้ว่าเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการที่แสดงออกถึงมุมมองต่างๆของกรุงโซลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต