อินเดีย

อินเดียคือประเทศขนาดใหญ่ที่แฝงไปด้วยพลังที่ไม่หยุดนิ่ง ด้วยจำนวนประชากรกว่า 1.2 ล้านล้านคนอินเดียยังคงแบ่งประชากรออกด้วยระบบชั้นวรรณะ แม้ความยากจนจะยังมีให้เห็นทั่วถนนหนทาง แต่เมืองนี้กลับเต็มไปด้วยพลังซึ่งเป็นเอกลักษณ์และไม่สามารถหาได้ที่ใดในโลก รัศมีความโดดเด่นของอินเดีย ถูกแสดงออกมาผ่านทางสถาปัตยกรรม งานศิลปะ และเสียงเพลง เสมือนเป็นทะเลแห่งความสร้างสรรค์ที่ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนออกจากกันได้ จึงเป็นการยากที่จะบรรยายถึงงานศิลปะหรือการออกแบบของอินเดียแขนงใดแขนงหนึ่ง แต่ความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในปัจจุบันคือการผสมผสานไอความสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมอื่นๆ เริ่มต้นด้วยการที่ศิลปินเก่าแก่ของอินเดียได้เปิดรับความงามแบบอื่นๆมากขึ้น และศิลปินในยุคใหม่ ได้มีโอกาสเห็นโลกกว้างและนำเสนองานศิลปะในมุมมองใหม่ๆ เนื่องจากในช่วงปี 2000ต้นๆ การซึมซับศิลปะจากวัฒนธรรมอื่นๆนั้น ไม่ได้รับการยอมรับในอินเดีย สิ่งที่ถูกเน้นย้ำคือการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นทางลวดลายและการใช้สี จึงทำให้งานศิลปะทั้งหมดเป็นสื่อการอนุรักษ์จิตวิญญาณของอินเดีย

อินเดียคือประเทศที่มีศิลปินที่ยิ่งใหญ่มากว่าพันปี จึงทำให้ไอแห่งประวัติศาสตร์เป็นแรงบันดาลใจสำคัญต่อศิลปินในยุคใหม่ๆที่ยังนิยมศิลปะในแบบดั้งเดิม แต่จะมีศิลปินจำนวนหนึ่งซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจากการนำเสนอรูปแบบของอินเดียที่เป็นเอกลักษณ์ เติมไปด้วยพลังและสีสันที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและการเป็นมาของอินเดีย อินเดียได้เป็นที่จัดแสดงงานศิลปะระดับโลก และด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นของศิลปินและตัวแทนศิลปิน จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจหากอินเดียจะกลายเป็นจุดรวมของศิลปะและเป็นศูนย์รวมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก

วิธีที่จะสามารถเข้าใจถึงงานศิลปะอินเดียได้อย่างง่ายและรวดเร็วที่สุด คือการมองความเป็นไปของประเทศและเมือง ให้มากกว่าสิ่งที่เห็นในงานศิลปะ ฉันเคยเดินทางไปอินเดียเป็นเวลาหนึ่งเดือนและค้นพบว่า แต่ละเมืองมีสีสันและอารมณ์ที่ต่างกันออกไป บางเมืองโดดเด่นด้วยสีสันในขณะที่บางเมืองกลับเงียบเหงาแต่เต็มไปด้วยชีวิตและจิตวิญญาณของสถาปัตยกรรม