คำอธิฐานแห่งความโชคดี

การเริ่มต้นของปีใหม่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ เริ่มต้นจากซุปเค้กข้าวที่เราทาน กันในเช้าวันแรกของปี เค้กข้าวสีขาวแสนธรรมดากลายมาเป็นอาหารจานแรกใน ปีใหม่ทุกๆปีแทนเค้กขาวสีสันสดใส เนื่องจากสีขาวเป็นสีที่สะอาดบริสุทธิ์ สำหรับเช้าวันปีใหม่ คนญี่ปุ่นก็ทานซุปเค้กข้าวที่เรียกว่า “โอะโซนิ” ในเช้าวันแรก ในแต่ละปี นอกจากนี้คนญี่ปุ่นยังเชื่อว่าพวกเขาอายุยืนเพราะซุปเค้กข้าว มันเหมือนกับที่คนทั่วโลกปรารถนาที่จะมีอาหารที่ดี อย่างไรก็ตาม เกาหลีมีความเป็นเอกลักษณ์ในงานประเพณีปีใหม่ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นๆ เป็นการแสดงออกซึ่งความปรารถนาให้ผู้อื่นสมหวัง ธรรมเนียมนี้มาจากความเชื่อในสมัยโบราณกาลถึงการมีอยู่ของจิตวิญญาณในคำพูด วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในความเชื่อถือในคำพูดมาจากความเชื่อในพลังน่าอัศจรรย์และนั่นคือความปรารถนาจะเป็นจริงเมื่อเราพูดออกไปอย่างมีพลัง

คำอธิฐานดั้งเดิมมีให้เห็นอยู่ภายใต้รูปแบบของหมอดู คนสมัยก่อนเชื่อว่าทุกสิ่งในจักรวาลคือสัญลักษณ์ของสิ่งดีและสิ่งชั่วร้าย ดังนั้นพวกเขาจึงสร้างเทคนิคการดูดวงที่หลากหลายเพื่อที่จะอ่านสัญลักษณ์ ซึ่งเทคนิคที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ “Cheongcham” หมายถึงสัญลักษณ์แห่งการฟังเสียง Cheongcham เป็นศาสตร์หนึ่งในการดูดวงในช่วงปีใหม่ผ่านเสียงแรกที่ผู้คนได้ยินเป็นเสียงแรกในเช้าวันปีใหม่ ถ้าได้ยินเสียงลูกวัวร้องนั่นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของไร่นา ถ้าได้ยินเสียงนกกา หมายถึงความทุกข์ทรมาน โรคระบาด ถ้าได้ยินเสียงสุนัขเห่าหมายถึงจะถูกโจรปล้น Cheongcham เป็นความเชื่อที่ถูกรวบรวมอยู่ใน ตำราโบราณ 'Dongguksesigi สิ่งที่น่าสนใจ คือ ผู้คนก็เน้นฟังเสียงแห่งความมงคล แทนฟังความรื่นรมย์อื่นๆ ตัวอย่างสำคัญ คือ ในแต่ละครัวเรือนในทุกหมู่บ้านจะปลูกต้นฝ้าย ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกกางเขน โดยเสียงของนกกางเขนในรุ่งอรุณของปีใหม่เป็นเสียงที่ดีที่สุดแห่งสัญญาณความโชคดี ความคึกคักต่อมาของความเชื่อ “Cheongcham” ที่ขับเคลื่อนผู้คนคือการพูดจาดีต่อกัน นอกเหนือจากเพียงแค่ “ฟัง” ที่ไหนที่เราจะเจอความเชื่อแบบดั้งเดิมได้อีก? เราพบในคำอวยพรในจิตวิญญาณของพวกเราที่แบ่งปันให้ผู้อื่นในวันปีใหม่