หมู่บ้านแบดาริ ชื่อนี้ได้มาจากการที่เคยเป็นท่าเรือในช่วงที่น้ำขึ้นสูงในอดีต ซึ่งกล่าว

ไปถึงกัมชาง-ดอง พื้นที่ในดงกู, อินชอน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เรือทันสมัยของต่างชาติมาจอดเทียบท่า แบดาริและบริเวณใกล้เคียงมีตลาดใหญ่ที่คราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมาย ซึ่งทำงานในโรงงานไม้ขีด, ซอสถั่วเหลือง และรองเท้ายาง ในปี 1950 ใกล้ๆกับร้านหนังสือเก่าเกือบ 40 ร้าน ที่ดึงดูดนักเรียนและนักวิชาการ ซึ่งที่มีกำลังซื้อเพียงแค่หนังสือมือ 2 เนื่องด้วยความยากจนหลังสงครามเกาหลี ท้องถนนเต็มไปด้วยร้านหนังสือเก่า ที่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 5 ร้าน คือจีพียอนเจียน, แดชางเซียริม, ฮานมิเซียวเจียม, ซัมเซียงเซียวริม และอะเบลเซียวเจียม อย่างไรก็ตาม ที่นี่ยังคงเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน มีเรื่องราวพิเศษอยู่เบื้องหลังหมู่บ้านแบดาริ หมู่บ้านที่เกือบจะหายสาบสูญไปเพราะการสร้างถนนหนทางและการพัฒนาพื้นที่เพื่อโครงการที่อยู่อาศัย ผู้คนในชุมชนและวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันเพื่อปกป้องและตกแต่งหมู่บ้านให้สวยงาม ในปี 2007 โครงการปรับภูมิทัศน์ริเริ่มเพื่อนำวิถีชีวิตเดิมๆกลับสู่ชุมชน ด้วยจิตรกรรมฝาผนังและความตื่นตัวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนอนุรักษ์ ถนนหนังสือเก่า ปลูกพืชพื้นเมืองสองข้างถนนสายอุตสาหกรรม จัดงานวัฒนธรรมของแบดาริ และพื้นที่สำหรับแสดงวัฒนธรรม หมู่บ้านแบดาริกลายมาเป็นสถานที่มีเอกลักษณ์มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่กลมกลืนในช่วงเวลาแห่งปัจจุบัน

ถนนหนังสือเก่า คุณจะพบเครื่องจักรเก่าขนาดใหญ่ นี่คือเครื่องมือที่ติดตั้งรักษาความปลอดภัยของ Space Beam ซึ่งเป็นที่แสดงงานศิลปะและชุมชนเมืองที่ปรับปรุงมาจากโรงเบียร์ในอดีต The Space Beam มีบทบาทที่สำคัญในการอภิปรายปัญหาหัวข้อต่างๆในหมู่บ้านแบดาริ และเสียงจากชุมชนเมืองผ่านหลากหลายแง่มุมกิจกรรมตามบริบท้องถิ่นเสมอ เช่นว่าคุณเดินออกจาก Space Beamและเดินลงไปที่ Dowon Station คุณจะมาถึงที่ Walkers’Street ซึ่งสร้างขึ้นโดย ออฟฟิสดงกูในปี 2012 ยาวไปตามถนน ด้านขวามือคุณจะเห็นงานศิลป์เรียงรายโดยออฟฟิสดงกู และด้านซ้ายคุณจะเห็นบ้านหลังเล็กๆจากปี 1970-1980 มันสนุกที่จะมองไปที่จิตกรรมฝาผนังและบนกำแพง เดินไป Dowon Stationขณะที่ชื่นชมกับจิตรกรรมฝาผนัง และย้อนกลับมา Ugak-to มีนามธรรม 3 สิ่ง มรดกวัฒนธรรมอินชอน กล่าวคือ ศูนย์ศาสนาคริสต์ในอินชอน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นหอพักหญิงของมิสชันนารี โรงเรียนประถม ยองฮวาซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาแนวตะวันตกโรงเรียนแรกของประเทศเกาหลี และโรงเรียนประถมชางยองซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐแรกในอินชอน ตึกสมัยใหม่กับหลังคาทรงสามเหลี่ยม หน้าต่างทรงสี่เหลี่ยม และอิฐสีแดงยังคงแข็งแกร่งผ่านกาลเวลา 100 ปี เป็นเสมือนตัวแทนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีค่าของหมู่บ้านแบดาริ แก่นสารและนัยสำคัญของหมู่บ้านเก่าแก่ลึกไปสู่กาลเวลา เราเชื่อว่าเมืองเก่าสามารถที่จะอนุรักษ์ไว้โดยปราศจากแรงรบกวนของการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกใบนี้