ผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้ต่อปี พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้ต่อปี พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ

Sulwhasoo ทำรายได้ต่อปีทะลุพันล้านดอลล่าร์สหรัฐ บนพื้นฐานเศรษฐกิจที่เสถียรภาพของประเทศเกาหลี และเศรษฐกิจทั่วโลกเสมือนเป็นตัวแทนแบรนด์เกาหลีในระดับโลก นอกเหนือจากอุปทานในการขายแล้ว Sulwhasoo ยังเสาะหา สมุนไพรยาและผลิตภัณฑ์ความงามที่เป็นเสมือนตัวแทนของปรัชญาความงามแห่งเอเซีย ในปี 2015 Sulwhasoo แบรนด์เกาหลีเพียงแบรนด์เดียวได้รับการบันทึกว่าทำรายได้ประจำปีสูงถึงพันล้านดอลล่าร์สหรัฐในอุตสาหกรรมความงาม เริ่มจาก ฮ่องกงในปี 2004 สหรัฐอเมริกาในปี 2010 จีนในปี 2011 สิงคโปร์ ไต้หวันและไทยในปี 2012 มาเลเซีย เวียดนามและอินโดนีเซียในปี 2013 ในการขยายตัวของตลาดโลก Sulwhasoo ประสบความสำเร็จธุรกิจเติบโตขึ้นเกือบ 40 เปอร์เซนต์ในตลาดเกาหลี และทำรายได้สูงสุดในห้างสรรพสินค้า ต่อเนื่อง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2005 และกระจายออกไปอีก 10 ประเทศ ทั่วโลก Sulwhasoo มีแผนการขยายสาขาไปทั่วโลกเพื่อเป็น แบรนด์อันดับหนึ่งของเอเชียในปี 2016 และก้าวสู่การเป็นแบรนด์สูงสุด 7 อันดับ ของโลกในปี 2020 แต่สิ่งที่ลืมไม่ได้เลย นั่นก็คือ แบรนด์จะไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่ได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากลูกค้าเป็นสำคัญ เรามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก Sulwhasoo จะยังคงกระจายคุณค่าความงามในฐานะแบรนด์หรูระดับโลกผ่านกิจกรรมต่างๆส่งถึงคุณลูกค้า