ความชื่นชมจากแสงสว่างแห่งมหาสมุทร

นาชอน คือเทคนิคการตกแต่ง เปลือกหอยเป๋าฮื้อและหอยเชลล์ตัดแต่งเป็นรูปร่างต่างๆประดับบนพื้นผิวของวัตถุ นาชอนชิลจินั้นส่วนใหญ่ใช้ภายในราชวงศ์และเหล่าขุนนาง ในช่วงสมัยราชวงศ์โครยอ จนถึงกลางสมัยราชวงศ์โชซอน เป็นที่นิยมของเหล่าพ่อค้าที่มั่งคั่งในช่วงราชวงศ์โชซอนตอนปลาย นำมาตกแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ภายในบ้าน หีบนาชอนชิลจิ มีลายเถาบัวบนฝา และเป็นหีบที่ใช้สำหรับเก็บเสื้อผ้าในชีวิตประจำวัน เถาวัลย์พันรอบดอกบัวบาน ตกแต่งด้วยการตัดเปลือกหอยมุกที่โค้งตามแบบและตอกลงบนพื้นผิว (กระบวนการ Tabal) “กล่องลายตารางหมากรุก” ของ อาจารย์ ยังจุน คิม เปลี่ยนความคิดว่า นาชอนชิลจิ ดูโบราณคร่ำครึ จึงผลิตรูปแบบให้มีสีสันดูหรูหราเรียบง่ายทันสมัย ให้มีทิติเพิ่มมากขึ้น ด้วยเปลือกหอยมุกเล็กให้แสงสว่าง เขาเพิ่มสีของ mother of pearl ด้วยการย้อมสีผ้า และวาดภาพนามธรรมโดยการใช้วีธีนาชอนแบบดั้งเดิม ซึ่งประกายแสงแตกต่างกันตามมุมที่มองเห็น แสงสวยงามจากท้องทะเลไร้ซึ่งกาลเวลาและสว่างกระจ่างใส