การครอบครองดูแลและภูมิปัญญา

'ยักจัง' อ้างอิงถึงตู้ไม้ที่มีหลายลิ้นชัก ซึ่งถูกออกแบบเพื่อเก็บสมุนไพรเกาหลีหลากชนิดที่แตกต่างกันไป ยักจังตั้งแต่สมัยโชซอนศตวรรษที่ 19 นั้นมีส่วนบนและล่างแยกจากกัน ปลายทั้งสองของชอนพัน (แผ่นกระดานครอบที่อยู่บนสุดของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์) มีหูจับกลมๆไว้สำหรับยกหรือเลื่อน บนสุดของส่วนบนและล่างถูกจัดเป็นลิ้นชักเล็กๆ ขณะที่ภายในลิ้นชักมีที่กั้นเพื่อจัดประเภทสมุนไพร ชื่อของสมุนไพรถูกเขียนไว้ด้านใดด้านหนึ่งของวงแหวนด้านหน้าของประตู ด้านล่างของชั้นที่ต่ำลงมามีควงประตูล็อคเพื่อความปลอดภัยในการเก็บสมุนไพรอันล้ำค่า อาทิเช่น โสม และสมุนไพรพิษ ส่วนขาตู้อีกด้านที่อยู่ตรงกลางนั้นช่วยรับน้ำหนักของโครงสร้างที่มีความกว้าง นี่คือการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับเฟอร์นิเจอร์ในสมัยราชวงศ์โชซอนตอนปลาย ยักจัง สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาในการมีชีวิตที่ยืนยาวโดยปราศจากการเจ็บป่วยใดๆเป็นชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่สะท้อนภูมิปัญญาของชีวิตในการจัดการดูแลทั้งยาสมุนไพรที่รักษาโรค และช่วยชีวิตคนให้มีความสุขในชีวิต ยักจัง โดยศิลปิน วันดุก ควัน ได้รับแรงบันดาลใจจากยักจังแบบดั้งเดิมและออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างรูปแบบของตนเองในการจัดแบ่งและลิ้นชักที่เหมือนๆกันในช่องสี่เหลี่ยมแทนที่จะแสดงลวดลายธรรมชาติของไม้ ซึ่งเป็นการแสดงความสวยงามของงานก่อสร้างของ ยักจัง เพื่อให้คุณสามารถชื่นชมความหมายพิเศษของ ยักจัง ในช่วงเวลาที่ทันสมัย

Left <Yakjang藥欌>, wood, 121.5x35.5x129.5cm, 19th-century Joseon, NATIONAL MUSEUM OF KOREA
Right <Yakjang(Face÷Line)>, Kwon Wondeok, ebony, walnut, 200x40x99cm