เวลาแห่งการเผชิญหน้ากับหัวใจ

เวลาน้ำชาในยุคโชซอน ถือเป็นช่วงเวลาที่แสดงถึงกิริยามารยาท โดยชุดน้ำชา อาทิเช่น เครื่องเคลือบพอร์ซเลนชั้นสูงสีขาว, เครื่องสังคโลกเซลาดอนสลักสีเทา และเครื่องเซรามิค ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพียงแค่ในงานใหญ่ระดับนานาชาติเท่านั้น แต่ยังนำไปมาใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย เครื่องเคลือบไวท์พอร์ซเลนทัควาน แสดงถึง ลักษณะของชุดน้ำชาที่ทำขึ้นสมัยราชวงศ์โชซอนในศตวรรษที่ 19 โดยด้านหนึ่งเป็นด้านจับลักษณะคล้ายแตร ส่วนอีกด้านเป็นพวยกา มีรูปร่างเป็นทรงกลม ภายในมีร่องสำหรับเก็บฝากาได้ ขณะที่ด้านบนของฝากาประดับด้วย บันรยอง (มังกรไม่สามารถจะทะยานขึ้นสู้ท้องฟ้า) มีความละเอียดละออเคลือบด้วยแล็กเกอร์สีฟ้า-ขาว แสดงถึงความกลมกลืนด้วยส่วนเว้าโค้งและเส้นตรงที่ดูมั่นคง สง่างาม และสูงค่าด้วยคุณภาพ ซึ่งวิธีการแกะสลักแบบดั้งเดิมของเกาหลีได้รับการนิยามใหม่โดย จีวูน ยาง ศิลปินด้านทัควาน ซึ่งยังคงความงดงามแบบดั้งเดิมของเครื่องเคลือบพอร์ซเลน แต่ให้ความรู้สึกที่ทันสมัยน่าทะนุถนอม เทคนิคการสลักทองของชาวโปแลนด์ถูกนำมาเติมแต้มสีสันให้ดูหลากหลายมีรูปแบบที่ดูเป็นธรรมชาติโดยไม่ผ่านการขัด เป็นกระบวนการสรรค์สร้างให้เราได้สนุกไปกับประเพณีที่ทันสมัยกับศิลปะที่เห็นได้ในชีวิตประจำวัน ชาทำให้เราสงบเย็นลงทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อมันได้รับความเย็นจากภายนอก และทัควานมีหน้าที่ในการตระเตรียมน้ำชาให้ถูกต้อง ชาหนึ่งถ้วยจะนำพาความอบอุ่นให้กับชีวิต เฉกเช่นเดียวกับ มอบเวลาที่มีค่าให้กับตัวคุณเอง และรู้สึกถึงความสุขเมื่อคุณดื่มร่วมกับสิ่งอื่น

<เครื่องเคลือบไวท์พอร์ซเลน ทัควาน>, ศตวรรษที่ 19 ในสมัยโชซอน, พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี
<ชุดชาหินเซรามิค>, ยัง จี อุน