บุกชน

หมู่บ้านบุกชน ตั้งอยู่ระหว่าง พระราชวังคย็องบก และ พระราชวังชางด็อก ทางตอนเหนือของแม่น้ำชองกเยช็อนและแม่น้ำชงโน กลายเป็นแหล่งทางวัฒนธรรมสำคัญที่เรียงรายไปด้วยบ้านเกาหลีโบราณอยู่ภายในปราสาทแห่งกรุงโซล ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่าง กาโฮ-ดงและซัมชอง-ดง แต่อันกุก-ดง, ซากัน-ดง, คเย-ดง, โซ-กย็อก-ดง และแจ-ดง ถูกอนุรักษ์ไว้ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานมากเท่ากับชื่อเสียงทางวัฒนธรรมของมัน ทางตอนใต้ของหมู่บ้านบุกชนเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ทางตอนเหนือเป็นที่ราบสูง ท่ามกลางหุบเขาทั้ง 4 ด้วยถนนสายธรรมชาติจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ และจะยังคงมีอยู่จนถึงวันนี้ ถนนซัมชองดองกิล, ตรอกกาโฮ และ ถนนวอนซาดง เชื่อมต่อกับหมู่บ้านบูกัก และ อึงบง ซึ่งหมู่บ้านบุกชนเคยเป็นย่านที่อยู่อาศัยของครอบครัวชนชั้นขุนนางในสมัยโบราณ โดยโบราณวัตถุแห่งประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมมากมายได้รับการเก็บรักษาไว้เสมือนเป็นบ้านของชนชั้นสูง เจ้าหน้าที่รัฐ ขณะที่ย่านหรูใกล้เคียงกันในสมัยยุคโชซอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กหลังปานกลางถูกสร้างขึ้นในช่วงยุคอาณานิคมญี่ปุ่น ทำให้บ้านเกาหลีถูกปรับเปลี่ยนเป็นสไตล์ที่ทันสมัย อาทิ ประตูกระจกติดตั้งบนแดช็อง และการแขวนกันสาดเหล็กบนชายคาบ้าน โดยบ้านแบบเกาหลีในหมู่บ้านบุกชนได้กลายเป็นบ้านในเมือง ซึ่งมีการปรับให้ร่วมสมัย จนไม่เหลือศักดิ์ศรีและความงามแบบดั้งเดิมของบ้านเกาหลีไว้เลย อย่างไรก็ตามพวกเขาได้วาดภาพความงามและภูมิปัญญาอันอ่อนช้อยของบ้านแบบเกาหลีเอาไว้ภายในพื้นที่จำกัดของพวกเขาเอง

사진1

นอกจากนี้บุกชนยังมีสตูดิโอเกี่ยวกับงานฝีมือระดับลักซ์ชัวรี่อยู่มากมายเพื่อส่งให้พระราชวัง ซึ่งแสดงถึงไลฟ์สไตล์ของเหล่าเชื้อพระวงศ์และราชิกูลชั้นสูง สตูดิโอเกี่ยวกับงานฝีมือถูกสร้างขึ้นโดยความร่วมมือของช่างฝีมือและรัฐบาลกลางของราชวงศ์โชซอนเพื่อผลิตสิ่งของที่หลากหลายสำหรับราชสำนักและเชื้อพระวงศ์มากกว่า 130 ชนิด บุกชนในวันนี้ยังคงมีงานฝีมืออันงดงามชิ้นเอกและสตูดิโอเพื่อโปรโมทวัฒนธรรมดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาหลี ซึ่งงานฝีมือดั้งเดิม อาทิ อาหารชาววัง, การเย็บปักถักร้อย , งานเคลือบเงา, เสื่อหวามุนซุก(เสื่อลายดอกไม้) และ งานชุบทอง ล้วนแต่รังสรรค์ขึ้นมาจากปลายนิ้วของผู้คนมากมาย สตูดิโออันกว้างขวางเปิดให้ผู้คนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าเยี่ยมชม ซึ่งคุณสามารถมองหางานชิ้นเอก หรือสร้างสรรค์งานด้วยตัวคุณเอง ในขณะที่ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมายให้เลือกใช้จ่ายซื้องานฝีมือ ในอดีตถนนสายซัมชองดองกิล และ กาโฮดงกิล เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว หรือ ผู้ที่สัญจรไปมา ซึ่งคุณสามารถเยี่ยมชมถนน กเย-ดง-กิลและชางด็อกกุงในมุมมองใหม่ มีร้านค้าแผงลอยเล็ก ๆรวมถึง ร้านกาแฟที่ช่วยเติมภาพถ่ายให้ย้อนเวลากลับไปยังอดีต ซึ่งถ่ายภาพโดยนักท่องเที่ยวที่อาศัยในย่านนี้ ร้านขายหนังสือขนาดเล็กที่ถูกเติมด้วยหนังสือภาพ ทั้งเรื่องการเติบโต เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง รวมถึงอาคารเก่าแก่ ซึ่งการใช้ชีวิต ณ ปัจจุบันนี้คือการอยู่ร่วมกันกับอดีตในตรอกที่เงียบสงบ

사진2
사진1,2,3,4