Sulwhasoo Style

ผู้อำนวยการด้านเครื่องแต่งกาย  โช ซัง กยอง

ฉันอยู่กับปัจจุบันเท่านั้น

ผู้อำนวยการด้านเครื่องแต่งกาย โช ซัง กยอง

ชีวิตของเธอคือทั้งหมดของ ‘วันนี้’ ผู้อำนวยการด้านเครื่องแต่งกาย โช ซัง กยอง

บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม

โค ซังจี

นักดนตรี Goh Sang Ji

การขยายดนตรีให้กว้างของ โค ซัง จี นักเล่นแบนโดนีออน

บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม
นักดนตรี Goh Sang Ji