Sulwhasoo Style

โช ซัง กยอง

ฉันอยู่กับปัจจุบันเท่านั้น

ผู้อำนวยการด้านเครื่องแต่งกายโช ซัง กยอง

ชีวิตของเธอคือทั้งหมดของ ‘วันนี้’ ผู้อำนวยการด้านเครื่องแต่งกาย โช ซัง กยอง

บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม

โค ซังจี

นักดนตรีGoh Sang Ji

การขยายดนตรีให้กว้างของ โค ซัง จี นักเล่นแบนโดนีออน

บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม
Goh Sang Ji