Sulwasoo Concentrated Ginseng Renewing Serum

คงความแน่นกระชับให้กับผิว
ด้วย Triple Micro-Targeting

มอบความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
ด้วยการแก้ไขปัญหาเรื่องริ้วรอยในมิติเดียว

ช่วยในการเติมเต็ม โอบอุ้ม พร้อมเสริมความแข็งแรงให้กับผิว
ด้วย Triple Micro-Targeting

Concentrated Ginseng
Renewing Serum

#Ginsenomics™ #Triple Micro-Targeting
#ReplenishSupportStrengthen

ขนาด 50 ml 6,500 บาท

Ginsenomics™ Story

Ginsenomics™ พลังความมีชีวิตชีวาของโสมที่มีความเข้มข้นถึง 6000 เท่า*

 • Ginsenomics™ คือ การกระตุ้นการทำงานของจินเซนโนไซด์ด้านความงามที่มาจากจินเซนโนไซด์เข้มข้นที่หายาก(สารซาโปนินที่ได้จากโสม) มีความเข้มข้นมากกว่าถึง 6,000 เท่า* *เปรียบเทียบสารสำคัญของ CK กับสารซาโปนินที่ได้จากโสมอันล้ำค่า (จินเซนโนไซด์)
 • Ginsenomics™ เมื่อซึมซาบเข้าสู่ผิว จะช่วยเพิ่มพลังในการต่ออายุ ผิวให้แลดูแน่นกระชับ พร้อมปกป้องผิวจากสิ่งเร้าภายนอกอีกด้วย

คงความแน่นกระชับให้กับผิว
ด้วย Triple Micro-Targeting

 • 1. การเติมเต็ม

  ปกป้องและเติมเต็มให้ผิวแน่นกระชับขึ้น

  เติมเต็มความแน่นให้กับผิว* 105%
 • 2. การโอบอุ้ม

  เสริมความแข็งแรงด้วยการพยุงโครงสร้างของผิว
  เพื่อปรับความยืดหยุ่นของผิวให้ดีขึ้น

  โอบอุ้มความยืดหยุ่นในผิว* 103%
 • 3. เสริมความแข็งแรง

  ปรับปรุงทุกสัญญาณแห่งริ้วรอยพร้อมเสริมความ
  แข็งแรงให้ผิวแน่น ปกป้องผิวจากสิ่งเร้าภายนอก

  เสริมความแข็งแรง ลดเลือนริ้วรอย** 17%

※ผลลัพธ์ทางคลินิกจากผู้หญิงอายุระหว่าง 36~49 ปี ในประเทศเกาหลีและจีน (21 คน) / ระยะเวลา : กุมภาพันธ์~เมษายน 2018วิจัยโดยสถาบัน : dermapro

* 100% อ้างอิงจากลักษณะของผิวที่ปรากฏก่อนได้รับการปรับสภาพผิว

** การปรับปรุงริ้วรอยลักษณะที่ปรากฏขึ้นของริ้วรอยขึ้นอยู่กับข้อมูลการเปรียบเทียบ ก่อน/หลัง การใช้ผลิตภัณฑ์