Culture

2011 Triển lãm Văn hóa Sulwha Vườn giả định

Nội dung không được biết

continue

Chủ đề của triển lãm văn hóa Sulwha lần Thứ năm,
được tổ chức vào năm 2011, là Vườn Giả Định,
đề cập đến một hệ sinh thái văn hóa dựa trên giả thuyết rằng
văn hóa là một hỗn hợp hữu cơ không phân biệt theo thể loại.

Triển lãm là cơ hội để kết nối lại với bản chất của vẻ đẹp Hàn Quốc,
vượt không gian và thời gian, và vượt qua các thế hệ,
một vẻ đẹp mà ngày nay vẫn tiếp tục trong văn hóa của chúng ta,
kết nối mọi người và thiên nhiên, thiên nhiên và văn hóa,
truyền thống và hiện đại, cũng như các thể loại khác.

About author