Culture

2012 Triển lãm Văn hóa Sulwha "Onggi - Sự Hô hấp Trái đất"

Vẻ đẹp Hàn Quốc, trước ánh sáng của tự nhiên

continue

Chủ đề của Triển lãm Văn hóa Sulwha lần thứ VI năm 2012 là
"Onggi - Sự Hô Hấp Trái Đất". Onggi là từ Hàn Quốc chỉ đất nung,
được làm bằng một loại đất đặc biệt được gọi là onggito.
Không giống như đất đồng bằng,
onggito vào trong không khí có thể duy trì sự tươi
mát của những thứ được lưu trữ bên trong onggi.

Chúng được dùng nhiều như chất sát trùng và dùng tốt
cho quá trình lên men và làm sạch một số loại thực phẩm.
Onggi được dùng ngoài bề mặt bởi vì nguyên
liệu tất cả là tự nhiên và tái chế hoàn toàn.

About author